چون دوستتون داریم ازتون فاصله می‌گیریم

خلاصه ارتباط ما با فامیل، بعد از شُل شدن قرنطینه اینطور بود که رفتیم خونه شون -‌ دستشون بشکنه - دست که نمی‌دادن، همچین با فاصله ازمون نشستند.

به گزارش ایمنا، آقای خطشه ای در جدیدترین اضافات خود گفت: «خلاصه ارتباط ما با فامیل، بعد از شُل شدن قرنطینه این‌طور بود که رفتیم خونه شون - دستشون بشکنه - دست که نمی‌دادن، همچین با فاصله ازمون نشستند.

انگار ما اول کرونا رو منتقل کردیم به اون خفاشه توی چین. گفتم: چتونه؟ جذام داریم مگه؟ گفتند: چون دوستتون داریم ازتون فاصله می‌گیریم. منم پاشدم خوابوندم زیر گوش صاحاب مجلس و گفتم: منم چون دوستت داشتم، زدم! محکم بودنش هم شدت دوست داشتنمه ((بعدش هم با داد بیداد زدیم بیرون که جد و آبادتون ویروس دارند! حالا که اینطور شد؛ هر کی کرونا داشت خودش خبر داد.»

هفتاد و یکمین شماره هفته نامه طنز خطشه را می‌توانید از اینجا بخوانید.

 کد محتوا 9426

برچسب ها