حذف جمعه‌ها از تقویم جمع آوری پسماند تر برای رفاه کارگران شهرداری

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به اجرای طرح جدید زوج و فرد جمع‌آوری پسماندهای تر بر اساس روزهای هفته، گفت: اجرای این طرح در اصفهان به هیچ عنوان به تعدیل نیرو یا کاهش حقوق کارگران خدمات شهری منجر نخواهد شد، بلکه در راستای ارتقای رفاه آنهاست.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مهدی بقایی با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد جمع‌آوری پسماندهای تر از چهارم تیرماه سال‌جاری، اظهار کرد: در گذشته جمع‌آوری پسماندهای تر بر اساس روزهای زوج و فرد هر ماه در تقویم انجام می‌شد، اما از چهارم تیرماه امسال، جمع آوری طبق روزهای زوج و فرد هفته صورت می‌گیرد؛ به این ترتیب که روزهای زوج شامل شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و روزهای فرد شامل یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه خواهد بود.

وی با بیان اینکه از روز 4 تیرماه، «روز جمعه» از برنامه جمع‌آوری پسماندهای تر حذف می‌شود، تاکید کرد: اجرای این طرح به هیچ عنوان منجر به تعدیل نیرو یا کاهش حقوق کارگران خدمات شهری نخواهد شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح ارتقای رفاه کارگران شهرداری است تا آنها بتوانند حداقل یک شب در هفته را در جمع خانواده خود باشند.کد محتوا 47941

برچسب ها