تعامل مستقیم مدیریت شهری با نخبگان برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با تاکید بر تعامل مستقیم مدیریت شهری با نخبگان برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها، گفت: تورهای فناوارنه جهت آشنایی مدیران شهری با دستاوردهای علمی و تحقیقاتی شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، سعید ابراهیمی در اولین جلسه شورای فناوری مدیریت شهری و شهرک علمی تحقیقاتی با حضور نمایندگان آنها در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این جلسات در راستای اجرایی شدن تفاهم‌نامه بین شورای اسلامی شهر اصفهان و شهرداری و شهرک علمی تحقیقاتی با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تأمین نیازهای فناورانه مدیریت شهری برگزار می‌شود.

وی افزود: در این جلسه تخصیص فضای مناسب به شهرداری اصفهان در شهرک علمی تحقیقاتی برای حضور و ارتباط مستقیم مدیران و کارشناسان شهرداری اصفهان با شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه نیازهای مدیریت شهری به شرکت‌ها و دریافت پیشنهادات آنها برای به‌روزآوری فناوری‌های مورد استفاده در مدیریت شهری و انعقاد قراردادهای فناوری و اجرایی با شرکت‌های دانش بنیان مورد توافق قرار گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: با این راهبرد نیازهای مدیریت شهری به عنوان بازاری با ثبات به شرکت‌های فناورانه ارائه خواهد شد و با اجرایی شدن قراردادها گام قابل توجهی در توانمندسازی مالی این شرکت‌ها به نفع نیازهای مردم برداشته خواهد شد.

وی برگزاری تورهای فناوارنه جهت آشنایی مدیران شهری با دستاوردهای علمی و تحقیقاتی شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر مصوبات جلسه امروز برشمرد.

بررسی نیازهای مدیریت شهری در میز ایران ساخت

مرتضی نصوحی، مدیر پژوهش، خلاقیت فناوری‌های نوین معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان نیز از عزم مدیریت شهری برای خرید نیازهای شهرداری از شرکت‌های پیشرو دانش بنیان در جهت تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین داخلی خبر داد و گفت: با ایجاد میز ایران ساخت در شهرک علمی و تحقیقاتی، به صورت مستقیم نیازهای مدیریت شهری در هم‌اندیشی با نخبگان کشف و بررسی و سیر مراحل کارشناسی آغاز خواهد شد.

وی افزود: تمام بخش‌های مدیریت شهری با هماهنگی و تسهیل‌گری مدیریت پژوهش، خلاقیت فناوری‌های نوین با شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان امکان تعامل مؤثر خواهند یافت.

نصوحی تصریح کرد: در جلسات شورای فناوری از طرف مدیریت شهری نماینده شورای اسلامی شهر، معاونت فرهنگی، معاونت مالی و اقتصادی با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و بخش‌های دیگر بنا بر موضوع حضور و مشارکت خواهند یافت.کد محتوا 47189

برچسب ها