اجرای پروژه کدهای رفتاری در شهرداری اصفهان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با تاکید بر مدیریت بهینه فرهنگ سازمانی با تعریف کدهای رفتاری، گفت: کدهای رفتاری یکی از ابزارهایی است که سازمان‌های سرآمد از آن به منظور مدیریت بهینه فرهنگ سازمانی خود استفاده می‌کنند.

سعید ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: کدهای رفتاری مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی است که سعی می‌کند مهمترین انتظارت اخلاقی ذی‌نفعان سازمان را پوشش دهد و نحوه رفتار صحیح با هر گروه از ذی‌نفعان را مشخص کند.

وی با بیان اینکه سازمان‌های سرآمد از کدهای رفتاری به عنوان اصولی به منظور هدایت رفتارها و تصمیم‌های روزانه کارکنان استفاده می‌کنند، افزود: سازمان هر چه رفتار خود را قانون‌مند سازد، یعنی در موقعیت‌های یکسان رفتارهای یکسان و مناسب از خود نشان دهد، به همان میزان قابلیت پیش‌بینی خود را در محیط افزایش خواهد داد و در نتیجه می‌تواند روابطی مبتنی بر اعتماد خلق کند و به موفقیت دست پیدا کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: برای این منظور سازمان باید مسئولیت‌پذیری خود در قبال رفتارش با ذی‌نفعان را افزایش دهد، مسئولیت‌های انسان و سازمان یا حقوقی و یا اخلاقی است، آنچه در پایبندی انسان و سازمان به قانون نقش مؤثری دارد، مسئولیت اخلاقی است.

وی با تاکید بر اینکه یک سازمان (یا یک شخص) هر چه نرخ مسئولیت‌پذیری اخلاقی خود را نسبت به محیط افزایش دهد به همان میزان از قانون‌مندی بیشتری برخوردار می‌شود، گفت: از این طریق سازمان می‌تواند در ذی‌نفعان خود اعتماد ایجاد کند و این امر سبب موفقیت آن سازمان خواهد شد.

ابراهیمی تاکید کرد: شهرداری اصفهان همواره در تلاش است تا به بهترین شکل به نیازها و انتظارات ذی‌نفعان خود پاسخ دهد و رفتار خود با هر یک از ذی‌نفعان از جمله شهروندان، کارکنان، تامین‌کنندگان، دولت و محیط زیست را بر مبنای اخلاق بنا کند؛ در این راستا کدهای رفتاری می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای این منظور باشد و سبب شود تا ارزش‌های شهرداری اصفهان در رفتار روزانه کارکنان جاری شود.

وی با بیان اینکه اکنون که در برنامه راهبردی شهرداری ارزش‌های مختلفی شامل رعایت حقوق شهروندی، اعتمادسازی، قانون‌مداری، شجاعت و عدالت‌محوری مشخص شده است، تاکید کرد: نیاز است که با استفاده از کدهای رفتاری این ارزش‌ها در رفتار روزانه کارکنان و فرهنگ سازمان نهادینه شود و بر این اساس هدف اصلی پروژه حاضر بررسی مطالعات پشتیبان به منظور تدوین کدهای رفتاری شهرداری اصفهان است که طی آن مهمترین مضامین مورد نیاز برای تدوین سند کدهای رفتاری شهرداری اصفهان مشخص خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: گفت: پروژه کدهای رفتاری شامل چهار مرحله اعم از مطالعه مبانی نظری و بررسی پروژه‌های مرتبط شهرداری، مطالعه تطبیقی کدهای رفتاری سازمان‌های سرآمد، جمع‌آوری داده‌ها به روش مصاحبه، گروه کانونی و نظرسنجی و تحلیل داده‌ها و جمع‌بندی نتایج و ارائه گزارش یکپارچه مضامین است.

وی اظهار کرد: تاکنون مراحل اول و دوم پروژه انجام شده و مرحله سوم در حال انجام است، استخراج مضامین مرتبط با کدهای رفتاری حاصل از بررسی پروژه‌ها، مطالعات شهرداری و مطالعه تطبیقی کدهای رفتاری شرکت‌های سرآمد، خروجی‌های مراحل اول و دوم پروژه هستند.

ابراهیمی تصریح کرد: جمع‌آوری داده‌ها در مرحله سوم بر اساس مصاحبه، گروه کانونی و نظرسنجی انجام می‌شود، در این راستا برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری ۱۸ جلسه گروه کانونی در رده‌های رؤسا (سه جلسه)؛ مسئولان واحد (سه جلسه)؛ کارشناسان (هفت جلسه)؛ کارمندان (دو جلسه) و کارگران (سه جلسه) در بازه زمانی بیست‌وچهارم فروردین‌ماه تا هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری انجام می‌شود.

وی افزود: تاکنون هفت جلسه گروه کانونی در رده کارشناسی و یک جلسه در رده کارمندان برگزار شده است؛ همچنین لینک نظرسنجی عمومی با پرسش‌های باز برای کارکنان شهرداری به آدرس (http://sana.isfahan.ir/r/kpgywzx) و برای شهروندان به آدرس اینترنتی (http://sana.isfahan.ir/r/ysdfehp) آماده شده است و پس از تأیید گروه نظارت و راهبری، فرایند نظرسنجی آغاز می‌شود.کد محتوا 46831

برچسب ها