تقدیر از اقدام شجاعانه آتش نشانان اصفهانی در حادثه پمپ بنزین آذرخش

متصدیان پمپ بنزین آذرخش صفاهان با ارسال نامه ای به شهردار اصفهان از اقدام سریع و شجاعانه و ایثارطلبانه آتش نشانان اصفهانی در رسیدگی به حادثه رخ داده برای این پمپ بنزین تشکر کردند.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، در متن این نامه آمده است:

«تقدیر و تشکر از خدمات و تلاش های شبانه روزی آتش نشانان خدوم و زحمتکش که با از خودگذشتگی و ایثار جان خود، همواره در مواجهه با خطر، با جسارت و شجاعت برای نجات آسیب دیدگان تلاش کرده اند.

در حادثه اخیری که برای پمپ بنزین آذرخش مورخ 15 دی ماه 1400 اتفاق افتاد، با تلاش آتش نشانان هیچگونه تلفات جانی نداشته و صرفا تلفات اندک مالی به همراه داشت. آنها با اثبات عملکرد خود به عنوان ناجیان مردم عزیزمان، همواره و در همه حال آماده خدمت و جان فشانی هستند.»

پمپ بنزین آذرخش صفاهان در خیابان خاتون آبادی واقع شده که در پانزدهم دی ماه سال جاری دچار حادثه شد و این حادثه با تلاش به موقع آتش نشانان اصفهانی به خوبی مهار شد.کد محتوا 44299

برچسب ها