اعتقاد دارم مشکلات شهر جز با مشارکت شهروندان حل نمی شود. پس باید میز مشورت به تعداد همه اصفهانی ها گسترش پیدا کند.کد محتوا 43483

برچسب ها

تازه ترین نقل قول ها