125 میلیارد ریال برای پیاده روسازی 12 نقطه از منطقه 10 هزینه می شود

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان گفت: 125 میلیارد ریال پروژه پیاده روسازی در 12 نقطه از منطقه در حال تکمیل و اجراست.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، داوود بحیرایی با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه 10 به خصوص در حوزه روان سازی تردد شهروندان در معابر شهری، اظهار کرد: یکی از برنامه های عمرانی منطقه توسعه پیاده روها و ترمیم آنهاست که در این راستا 12 نقطه از منطقه 10 شهر اصفهان هم اکنون در دست پیاده روسازی است.

وی ادامه داد: در همین راستا پیاده روسازی خیابان 24 متری دوم (شیخ طوسی) با هزینه بیش از 45 میلیارد ریال در حال اجراست.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان با بیان اینکه پیاده روسازی خیابان فرسان جنوبی نیز با هزینه بیش از 20 میلیارد ریال انجام می شود، گفت: یکی دیگر از خیابان های منطقه که پیاده روسازی آن نیاز به نوسازی داشت، خیابان حکیم شفاهی اول بود که این پروژه هم با اعتبار بیش از 6 میلیاد ریال انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه پیاده روسازی خیابان همافر با هزینه 6 میلیارد ریال از دیگر طرح های پیاده روسازی منطقه 10 به شمار می رود، تصریح کرد: هم اکنون خیابان قدس شمالی، خیابان شهید خراسانی و خیابان صافی نیز به ترتیب با هزینه 5، 4.5 و 5 میلیارد ریال پیاده روسازی می شود.

بحیرایی بیان کرد: پیاده روسازی خیابان دهخدا هم با اعتبار 5 میلیارد ریال، پیاده روسازی خیابان کشاورز با اعتبار 5 میلیارد ریال و پیاده روسازی خیابان فجر 3 با هزینه 4 میلیارد ریال و پیاده روسازی امامزاده اسحاق با هزینه بیش از 13 میلیارد ریال دیگر پروژه های در دست اقدام برای طرح های پیاده روسازی سال 1400 منطقه است.

وی به پیاده روسازی و احداث فضای سبز خیابان فرهنگ و آذربیگدلی اشاره کرد و گفت: این طرح با هزینه 6.5 میلیارد ریال آغاز شده و در دست تکمیل و اجراست.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان افزود: در مجموع برای طرح های پیاده روسازی که هم اکنون در حال تکمیل است، 125 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده استکد محتوا 41634

برچسب ها