رونمایی از نماد

نماد روز پرواز به همت منطقه ۸ شهرداری و با طراحی و نظارت سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اجرا و همزمان با روز حماسه و ایثار مردم اصفهان با حضور شهردار اصفهان و مدیران شهری در چهارراه ۲۵ آبان اصفهان نصب شد.

برچسب ها