بازدید شهردار اصفهان از واحدهای خدمات شهری

علی قاسم زاده، شهردار اصفهان شامگاه _جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰_ از واحدهای خدمات شهری شهرداری اصفهان بازدید و در جریان خدمت رسانی و رفع آب گرفتگی ها در سطح شهر قرار گرفت.کد محتوا 41199

برچسب ها