جلسه بررسی پروژه‌های شهری

جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه‌های مهم عمرانی شهر  با حضور شهردار و جمعی از مدیران شهری اصفهان برگزار شد.

برچسب ها