پساب مصرفی برای آبیاری فضای سبز بارمیکروبی ندارد

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: تمام پساب مصرفی برای آبیاری فضای سبز گندزدایی شده و بار میکروبی ندارد.

فروغ مرتضایی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: فضای سبز شهر اصفهان بیش از چهار هزار هکتار وسعت دارد که میراث گذشتگان ما به شمار می‌رود و باید برای حفظ آنها تلاش کرد.

وی افزود: با خشک شدن زاینده رود و کم شدن آب چاه‌ها تنها راهکار آبیاری فضای سبز شهر، استفاده از پساب است که بر این اساس برنامه ریزی های لازم انجام شده تا با ایجاد تصفیه خانه‌ها، پساب تصفیه شده استفاده شود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: اگر پساب مصرفی رنگ سبز یا بوی نامطبوع دارد، دلیل آن این است که تصفیه تکمیلی و ثانویه کامل نشده؛ البته به صورت روزانه پایش پساب انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان میلیاردها تومان برای تصفیه و پایش پساب هزینه می‌کند، تاکید کرد: بار میکروبی پساب مصرفی در سطح استانداردها است و مشکلی برای شهروندان نخواهد داشت.

مرتضایی نژاد با تاکید بر اینکه تمام پساب مصرفی برای آبیاری فضای سبز گندزدایی شده و بار میکروبی ندارد، گفت: در دو سال اخیر پایه‌های زیادی روی آب خاک و گیاه انجام شده است و شش منطقه شهر اصفهان نیز در این راستا هزینه‌های زیادی پرداخت کردند تا کمربند سبز اصفهان بهبود پیدا کند.

وی با بیان اینکه با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم درختان شهر خشک شوند، ادامه داد: برای آبیاری فضای سبز با پساب برنامه‌ریزی‌های زیادی انجام شده و از نظر اساتید دانشگاه در این خصوص بهره‌مند شدیم؛ در فرایند تصفیه، آب در یک مرحله گندزدایی و بار میکروبی آن گرفته می‌شود سپس تصفیه ثانویه و تکمیلی روی آن انجام می‌شود.کد محتوا 38170

برچسب ها