​90 درصد فاز دوم خیابان آزادگان (دستگرد) آزادسازی شده است

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان گفت: احداث فاز دوم خیابان آزادگان (دستگرد) از درخواست های چندین ساله مردم دستگرد است که تاکنون با همکاری مردم 90 درصد خیابان آزادسازی شده و برای هزار متر باقی مانده نیاز به مشارکت شهروندان داریم.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد شرفا با اشاره به اینکه یکی از پروژه هایی که مورد درخواست مردم منطقه 13 به ویژه محله دستگرد بوده، احداث فاز دوم خیابان آزادگان (دستگرد) است، اظهار کرد: فاز اول این خیابان سال های گذشته افتتاح شد و در سال 99 ، درصدد احداث فاز دوم برآمدیم و اعتباری هم برای آزادسازی و احداث اختصاص پیدا کرد.

شرفا بیان کرد: تملک این طرح در پیش بینی بودجه سال 99 حدود هفت میلیارد تومان بود که با توجه به افزایش هزینه ها، این مبلغ تا 20 میلیارد تومان در اصلاح بودجه افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: برای احداث فاز دوم نیاز به هفت هزار و 500 متر آزادسازی است که از این میزان، شش هزار و 500 متر تملک شده به طوریکه پیشرفت تملک در این پروژه حدود 90 درصد است.

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه امیدواریم یک هزار متر باقی مانده با مشارکت مردم تملک شود تا هرچه زودتر خیابان در اختیار شهروندان قرار گیرد، گفت: مراحل انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار برای احداث فاز دوم خیابان آزادگان اجرایی شده و در بخش هایی که آزادسازی کامل شده، با خاکبرداری، پیمانکار مشغول فعالیت شده است تا طی دو ماه آینده پروژه افتتاح شود.

وی افزود: بخش هایی که آزادسازی شده و در اختیار پیمانکار است، جدول کشی و خیابان بندی شده است و اکنون آماده آسفالت ریزی است.

* احداث مجموعه ورزشی قائمیه ویژه ورزش های رزمی

وی همچنین با بیان اینکه پروژه مجموعه ورزشی – رزمی قائمیه که در محلیه قائمیه قرار دارد با هدف احداث مجموعه ای سرپوشیده برای ورزشکاران رزمی ساخته می شود، اظهار کرد: مبلغ اولیه پیمان این طرح حدود 24 میلیارد ریال است. 

وی ادامه داد: بعد از انعقاد قرارداد این طرح، زمین پروژه در مردادماه به پیمانکار تحویل شد و در اقدام اولیه تجهیز کارگاه و خاکبرداری اولیه از سوی پیمانکار صورت گرفته است.

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان مساحت سالن رزمی این مجموعه را 250 مترمربع عنوان و تصریح کرد: این ورزشگاه دارای حدود 50 متر بخش اداری و رختکن و 500 متر هم محوطه سازی اطراف و جلوی مجموعه است.

به گفته وی، این پروژه در مرحله فونداسیون است که امیدواریم در سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.کد محتوا 38146

برچسب ها