13 شهریور 1400 - 11:42
هفتمین شماره نشریه همکار

همکار، نشریه داخلی ویژه کارکنان شهرداری اصفهان، کاری از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان است که به صورت ماهانه منتشر می شود.فایل: 

کد محتوا 37796

برچسب ها