تأسیس اتاق گفتگو با شهروندان در شهرداری اصفهان

ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: اتاق گفتگوی شهرداری با شهروندان، در ساختمان مرکزی شهرداری به منظور تسهیل امور مراجعات شهروندان، تاسیس و فعال شده تا افرادی که نمی دانند دریافت خدمت مورد نظر خود را از کدام بخش مطالبه کنند راهنمایی شوند.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: اتاق گفتگوی شهرداری با شهروندان، در ساختمان مرکزی شهرداری به منظور تسهیل امور مراجعات شهروندان، تاسیس و فعال شده تا افرادی که نمی دانند دریافت خدمت مورد نظر خود را از کدام بخش مطالبه کنند راهنمایی شوند.

این اتاق در نزدیکی در ورودی شهرداری مرکزی برای رفاه حال شهروندان به ویژه شهروندان سالمند و افراد دارای معلولیت با دستور شهردار اصفهان مستقر شد.کد محتوا 37520

برچسب ها