احداث خطوط پردازش پسماند شماره 1 و 2 از مجتمع فناوری های زیست محیطی شهر اصفهان

این پروژه در سه فاز طراحی، ساخت تجهیزات و احداث ابنیه و نصب و بهره برداری در حوزه های مکانیک، عمران و برق در مدت 33 ماه با محوریت تیم فنی سازمان مدیریت پسماند و پیمانکاران داخلی انجام شده است. ظرفیت هر خط 250 تن در هر شیفت 8 ساعته می باشد.کد محتوا 36698

برچسب ها