تصاویر هوایی پروژه بزرگ میدان شهدای هسته ای و خیابان‌های منتهی به آن

بهره‌برداری مجموعه پروژه‌های منطقه ۴، افتتاح پروژه بزرگ میدان شهدای هسته ای، تکمیل خیابان سلمان فارسی، احداث خیابان ارغوانیه جنوبی، احداث خیابان روشن دشت، آغاز عملیات اجرایی پروژه عظیم تقاطع غیرهمسطح شهید فخری زاده- رینگ چهارم با مجموع اعتباری بالغ بر ۵٠٠٠ میلیارد ریال به همت شهرداری اصفهان

برچسب ها