بازدید مشترک سفیر سنگال در ایران و سفیر ایران در سنگال از کارخانه پسماند و دیدار مشترک با شهردار اصفهان

شهردار اصفهان در این دیدار گفت که دوازدهمین سال خواهرخواندگی اصفهان با شهر داکار با پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک اصفهان و سنگال همزمان شده است.

"سالیو نیانگ دینگ" سفیر سنگال در ایران نیز گفت: تلاش من و سفیر ایران در سنگال این است که مردم دو کشور شناخت بهتری نسبت به یکدیگر پیدا کنند تا توسعه روابط بهتر و راحت‌تر انجام بگیرد.

برچسب ها