روایت اصفهان به ١٠ زبان

 آئین رونمایی از فیلمهای بین المللی و ١٠ زبانه اصفهان، ویدیوهای شهرهای خواهرخوانده و کتاب‌های تخصصی حوزه گردشگری شامل: بررسی نقش فضاهای شهری در توسعه گردشگری با تاکید بر خلق فضای شهری گردشگرپذیر، ١١٠ نکته در گردشگری اصفهان، عکس مادی های اصفهان(نیاصرم) و از سرمه سپاهان محصولات جدید گردشگری شهرداری اصفهان

برچسب ها