سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ پروژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان اجرا شد. پروژه های امسال با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسدکد محتوا 36190

برچسب ها