دیالوگ فیلم‌های جشنواره فیلم کودک بر تابلوهای تبلیغات شهری

اختصاص فضای سیصد تابلوی تبلیغات شهری اصفهان به دیالوگ فیلم‌های جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان 

دیالوگ‌های خاص فیلم‌های مطرح کودک و نوجوان بر روی ۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهری اصفهان نقش بست.

برچسب ها