بر اساس مطالعات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، احداث رینگ حفاظتی در کل شبکه شهر اصفهان و در محور شرقی اصفهان حدفاصل تقاطع چند سطحی شهید سلیمانی تا پل آفتاب برای سال ۱۴۰۴ تأثیرات مثبتی را به همراه خواهد داشت.کد محتوا 34929

برچسب ها