٣١ خرداد روز باشگاه ذوب‌آهن بر همه سبزپوشان، هواداران و کارکنان این مجموعه مبارک

‏باشگاه ذوب‌آهن اصفهان اینک ۵٣ ساله است. پیشینه پرافتخار این باشگاه، همواره فخر ورزش اصفهان و ایران بوده است؛ آنچه مسئولیت‌ها برای حفظ این جایگاه را افزون میکند.

٣١ خرداد روز باشگاه ذوب‌آهن بر همه سبزپوشان، هواداران و کارکنان این مجموعه مبارک؛ به امید ادامه این مسیر پرافتخارکد محتوا 34857

برچسب ها

تازه ترین نقل قول ها