مدال طلای آسیا بر گردن سجاد مردانی تکواندوکار اصفهانی، بی شک برازنده غیرت و اراده اوست‌؛ آنجا که کاستی ها و کمبودها را به مبارزه طلبید و کوشید تا سرافرازانه نام ایران و شهرش را فریاد زند؛

مدال طلای آسیا بر گردن سجاد مردانی تکواندوکار اصفهانی، بی شک برازنده غیرت و اراده اوست‌؛ آنجا که کاستی ها و کمبودها را به مبارزه طلبید و کوشید تا سرافرازانه نام ایران و شهرش را فریاد زند؛ مفتخریم به همه فرزندان غیور این دیار و این سرزمینکد محتوا 34822

برچسب ها