دستور ویژه شهردار اصفهان برای بررسی پرونده ساختمان گذر سعدی

شهردار اصفهان دستور ارجاع پرونده ساختمانی که در گذر سعدی و در حریم میدان نقش جهان، بازسازی شده و ارتفاع آن مورد انتقاد میراث دوستان و نیز برخی اعضای شورای اسلامی شهر بوده است را صادر کرد.  

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، چندی پیش ارتفاع ساختمانی در گذر سعدی که اقدام به بازسازی آن شده، از سوی دوستداران میراث فرهنگی و برخی اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان مورد انتقاد قرار گرفت.

واقع شدن این ساختمان در حریم میدان نقش جهان به عنوان یک اثر جهانی، سبب حساسیت برخی مدیران شهری از جمله شهردار اصفهان شد و در روزهای اخیر شهردار اصفهان دستور ارسال پرونده از سوی معاون شهرسازی و معماری شهرداری برای بررسی ابعاد فنی این ساختمان را اعلام کرد.

در پاسخ به مطالبه شهروندان و حافظان میراث فرهنگی اصفهان، قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان طی نامه ای به معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اظهار کرد: براساس گزارش واصله، در ساختمانی واقع در گذر سعدی و در مجاورت میراث ارزشمند تاریخی شهر اصفهان، ساخت و ساز با ارتفاع خارج از ضوابط صورت گرفته که لازم است پرونده مذکور با همه جزئیات و نظر فنی آن معاونت، در اسرع وقت به اینجانب ارجاع تا در صورت وقوع تخلف، پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارسال شود.کد محتوا 34606

برچسب ها