در برنامه "تفاوت" شبکه اصفهان، پیشنهاد شد شهردار اصفهان با برخی شهرداران پیشین درباره نحوه عملکرد مدیریت شهری، آنچه اصفهان هست و آنچه بر آن گذشته است، مناظره کند.

در برنامه "تفاوت" شبکه اصفهان، پیشنهاد شد شهردار اصفهان با برخی شهرداران پیشین درباره نحوه عملکرد مدیریت شهری، آنچه اصفهان هست و آنچه بر آن گذشته است، مناظره کند.

در این خصوص آمادگی کامل دارم و خوشحال می شوم پاسخگوی این رسانه و شهروندان باشم. کد محتوا 34000

برچسب ها

تازه ترین نقل قول ها