بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

افتتاح فاز اول و کلنگ زنی فاز دوم مجتمع صنفی عمده فروشان خواروبار، خشکبار و مواد غذایی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان و احداث ۴۰ واحد کارگاهی در شهرک نیک اندیش با هزینه ای بالغ بر ۴۱۵۰ میلیارد ریال در هشتاد و یکمین برنامه " هر یکشنبه، یک افتتاح"

افتتاح فاز اول و کلنگ زنی فاز دوم مجتمع صنفی عمده فروشان خواروبار، خشکبار و مواد غذایی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان و احداث ۴۰ واحد کارگاهی در شهرک نیک اندیش با هزینه ای بالغ بر ۴۱۵۰ میلیارد ریال در هشتاد و یکمین برنامه " هر یکشنبه، یک افتتاح"کد محتوا 33465

برچسب ها