اکسیری به نام شهر شاد

گرچه چندی پیش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که امیدوار است موضوع حاشیه نشینی با اجرای طرحهایی همچون »مسکن ملی« ظرف 3 سال جمع آوری شود، اما بسیاری از کارشناسان شهری بر این باورند که چنین اظهاراتی غیرممکن است، چرا که باید حاشیه نشینی را به رسمیت شناخت و به آنها احترام اجتماعی داد. این کارشناسان معتقدند که باید با ارائه خدمات اولیه شهری و احترام، وضعیت این بخش از شهر را سروسامان داد؛ همانطور که در کل دنیا حاشیه نشینی بخشی از جامعه شهری محسوب میشود.فایل: 

کد محتوا 31092

برچسب ها