اطلاعیه شهرداری اصفهان در خصوص وزش تندباد در روزهای آینده

با توجه به اعلام صورت گرفته در خصوص وزش تندبادها و طوفان های لحظه ای به ویژه در روزهای پنج شنبه ۵فروردین و جمعه ۶ فروردین، از کلیه شهروندان عزیز شهر اصفهان درخواست هایی صورت می گیرد.

با توجه به اعلام صورت گرفته در خصوص وزش تندبادها و طوفان های لحظه ای به ویژه در روزهای پنج شنبه ۵فروردین و جمعه ۶ فروردین، از کلیه شهروندان عزیز شهر اصفهان درخواست می شود:

کلیه احتیاط های لازم را در هنگام تردد در شهر برای حفظ سلامت خود و دیگر شهروندان در جهت پیشگیری از خطر لحاظ کرده و از تردد غیرضروری به ویژه در بوستان ها و پارک های سطح شهر خودداری نمایید.

زیر درختان و ساختمان های در حال ساخت و یا فرسوده تردد نکرده و خودرو خود را پارک نکنید.

در تردد حوالی سازه های شهری مانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی، بیلبوردها، داربست ها و غیره احتیاط های لازم را داشته باشید.

اجسامی که احتمال سقوط آن ها وجود دارد را از لبه پنجره یا بالکن منزل خود دور کنید.

خودرو خود را در محل مطمئن پارک کنید

 سامانه تلفنی ۱۳۷ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش های شهروندان است. کد محتوا 30926

برچسب ها