ساعت فعالیت ایستگاه‌های بازیافت

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: در سه روز پایان سال با توجه به افزایش حجم پسماند در شهر میزان پسماند شهری جمع آوری شده در اصفهان به بیش از دو میلیون و 700 هزار کیلوگرم رسید.

جمع آوری بیش از 2 میلیون و 700 هزار کیلو پسماند شهری در اصفهان طی سه روز پایان سال

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، رحیم محمدی با اشاره به افزایش حجم پسماندهای شهری در روزهای پایانی سال، اظهار کرد: میزان پسماند شهری ورودی به کارخانه کود آلی شهرداری در روز 28 اسفند به یک میلیون و 15 هزار و 780 کیلوگرم رسید.

وی افزود: میزان پسماند تحویلی به کارخانه کود آلی در 29 اسفند هم 826 هزار و 370 کیلوگرم و در روز 30 اسفند 879 هزار و 840 کیلوگرم بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: همچنین میزان پسماند خشک جمع آوری شده در شهر اصفهان در روز 28 اسفند به 150 هزار و 780 کیلوگرم رسید که به تفکیک شامل در منازل به میزان 46 هزار و 670 کیلوگرم، معابر و مجتمع های تجاری به میزان 51 هزار و 410 کیلوگرم و ایستگاه های پسماند خشک به میزان 52 هزار و 700 کیلوگرم است.

وی ادامه داد: همچنین میزان پسماند خشک جمع آوری شده در 29 اسفند بیش از 200 تن در ایستگاه های بازیافت و توسط ماشین های جمع آوری پسماند خشک بوده است.

محمدی افزود: روز اول فروردین جمع آوری پسماند خشک انجام نشده و ایستگاه ها تعطیل است. از روز دوم تا ششم فروردین فعالیت ایستگاه ها تا ساعت 13:30 دقیقه است و جمع آوری پسماند خشک از در منازل طبق برنامه زمانبندی از دوم فروردین ماه خواهد بود.کد محتوا 30917

برچسب ها