بودجه 9570 میلیارد تومانی سال 1400 شهر اصفهان در شورای اسلامی شهر تصویب شد.

بالغ بر 36 درصد بودجه 1400 در زمینه حمل و نقل عمومی و کاهش آلاینده های محیطی بر اساس نیاز و اولویت شهر اصفهان است. همچنین بخشی از تمرکز بودجه بر گردشگری، فرهنگی و هنر و نگاه ویژه به محلات است  کد محتوا 30553

برچسب ها

تازه ترین نقل قول ها