عملیات بتن ریزی در پروژه مجموعه پل های شهید سلیمانی به پایان رسید/ حرکت بر اساس برنامه زمان بندی 

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: آخرین مرحله عرشه پل شماره ۴ مجموعه پل های شهید سلیمانی در راستای اجرای عملیات عمرانی، بتن‌ریزی شد که با انجام آن بتن‌ریزی کلیه عرشه‌ها صورت گرفته است.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان مجید طرفه تابان با اشاره به این مطلب اظهار کرد: عملیات بتن‌ریزی این مرحله طبق برنامه زمان بندی و البته با توجه به ظرافت ها و حساسیت های لازم، انجام پذیرفت.  

وی ادامه داد: با بتن ریزی مرحله آخر پل شماره ۴ مجموعه پل های شهید سلیمانی به حجم یک هزار و 200 تن، عملیات بتن ریزی این پروژه پایان یافت و مراحل تکمیلی پروژه در حال انجام است تا امسال این پروژه به بهره برداری برسد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با بیان اینکه این پروژه ۵ پل دارد، بیان کرد: با پایان یافتن عملیات بتن‌ریزی عرشه پل شماره ۴، بتن‌ریزی همه عرشه‌ها تکمیل شده است.   

وی در رابطه با چگونگی بتن‌ریزی در هوای سرد و همچنین میزان رعایت موارد ایمنی اظهار کرد: به منظور بالا رفتن ضریب اطمینان، در این خصوص سعی شده عملیات بتن‌ریزی عرشه‌ها در بهترین ساعات گرم روز انجام شود، همچنین تعداد میکسرها و پمپ‌ها به گونه‌ای مستقر شوند که قبل از سرد و تاریک شدن هوا عملیات بتن‌ریزی پایان یابد.

وی در رابطه با رعایت موارد ایمنی در پروژه گفت: هنگام عملیات بتن‌ریزی، موارد ایمنی به صورت کامل و دقیق اجرا شد و همه اکیپ‌های HSE نیز در محل مستقر بودند.  

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان بیان کرد: همراه با ابرپروژه مجموعه پل های شهید سلیمانی، عملیات اجرایی چندین پروژه خیابان سازی در مناطق مختلف تا انتهای سال از سوی سازمان عمران به پایان رسیده و تحویل مردم می شود.کد محتوا 30535

برچسب ها