‏با مطالبه اهالی ‎#تئاتر، تالار هنر ‎#اصفهان به‌عنوان مهمترین مرکز اجرای تئاتر اصفهان، بازسازی و بازگشایی شد.

‏با مطالبه اهالی ‎#تئاتر، تالار هنر ‎#اصفهان به‌عنوان مهمترین مرکز اجرای تئاتر اصفهان، بازسازی و بازگشایی شد. در آینده با ساخت مجموعه تئاتر شهر در چهارباغ‌عباسی که در دستور کار مدیریت شهری است، هنرمندان، پیشکسوتان و علاقمندان هنرهای نمایشی به آرزوی دیرینه خود می‌رسند.کد محتوا 30423

برچسب ها

تازه ترین نقل قول ها