بيش از 300 ميليارد تومان قرارداد فعال در مركز همايشهاي بين المللي

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان در خصوص اهميت تعمير ونگهداري ساختمانها و ابنيه فني شهري اصفهان  افزود: باتوجه به لزوم مدیریت بهینه نگهداری و تعمیرات دارایی های شهرداری و پرهیز از دوباره کاریها ، افزایش ایمنی ، افزایش عمر مفید تجهیزات و سازه ها ، مفهوم نگهداری و تعمیرات و حساسیت آن در جلسه ای که با حضور معاونين و مدیران عامل سازمانهاي شهرداري اصفهان و نمايندگان ارشد انجمن ملي نت ايران تشکیل گردید.

 در این نشست نمایندگان انجمن ملی نت ایران و اساتید برجسته این انجمن در خصوص بیان اهمیت و جایگاه نگهداری از دارایی ها در صیانت از سرمایه های ملی ، تبیین مفهوم چرخه عمر و مدیریت برآن ، ارائه تکنیک های مدیریتی در نگهداشت دارایی ها و همچنین معرفی استانداردهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات در دنیا توضیحاتی را بیان كردند.

 در این نشست ابعاد فرایند نگهداری و تعمیرات و همچنین مثالهایی از نحوه نگهداری و تعمیرات کشورهای دیگر اهمیت این موضوع در بهبود قابلیت خدمت رسانی و افزایش طول عمر دارایی تشريح شد.

در ادامه اين جلسه دکتر رمضانی يكي از متخصصان اين موضوع، پیوست نگهداری و تعمیرات برای پروژه های عمرانی در زمان تحویل به بهره بردار را از ضروريات اين حوزه برشمرد  و تاكيد كرد چرخه عمر یک تجهیز یا سازه از زمانی آغاز می شود که طراحی آن از ذهن طراح می گذرد و نگهداری و تعمیرات با فکری که در ذهن داریم حرکت می کند بنابراین یکی از الزامات مدیریت شهری در کنترل کیفیت اجرای پروژه ها ، کنترل کیفیت نگهداری و تعمیرات دارایی ها نیز می باشد.کد محتوا 28978

برچسب ها