‏در هفته‌های اخیر در برنامه‌ "هر یکشنبه، یک افتتاح" اتفاقات خوبی رقم خورد.

‏در هفته‌های اخیر در برنامه‌ "هر یکشنبه، یک افتتاح" اتفاقات خوبی رقم خورد:

-افتتاح ورزشگاه سهراب برای شهروندان منطقه کم‌برخوردار زینبیه منطقه ١۴

-نوسازی ٣٠٠ تاکسی برای کاهش آلاینده‌ها

-افزودن ١۵٠ میلیارد‌تومان ماشین‌آلات برای خدمت‌ بهتر به شهروندان در زمینه نظافت، پسماند و عمرانکد محتوا 28414

برچسب ها

تازه ترین نقل قول ها