شناسایی شهروند دیپلمات ها، کمک به توسعه روابط بین الملل اصفهان و بهره برداری ویژه/ جلب همکاری دستگاه های مرتبط از سوی شهرداری اصفهان

طرح «شهروند دیپلمات» مثال خوبی از مدیریت واحد شهری است/

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح «شهروند دیپلمات» بعد از رایزنی گسترده با همه دستگاه ها و واحدها اطلاع رسانی و اجرایی شد و می توان این اقدام را مثال خوبی از مدیریت واحد شهری در اجرای یک پروژه بسیار مهم دانست.   

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، کوروش خسروی با اشاره به طرح «شهروند دیپلمات» که از سوی شهرداری اصفهان با هدف تقویت تعاملات و ارتباطات اصفهان با شهرهای خواهرخوانده با همکاری شهروندان کنشگر و فعال در این زمینه، اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: هر گاه ما از توان بخش خصوصی استفاده کرده ایم موفق بودیم؛ در مدیریت شهری و کلان کشور نمونه ای وجود ندارد که از توان بخش خصوصی استفاده شده و نتیجه رضایت بخش نباشد.    

وی ادامه داد: هم اکنون نیز شهروندان زیادی در شهر در حال تعامل با شهرهای دیگر جهان و معرفی شهر اصفهان به جهان هستند اما تاکنون به «شهروند دیپلمات» نامیده نشده اند و یقین دارم شناسایی شهروند دیپلمات ها در شهر اصفهان کمک بسیاری به توسعه روابط بین الملل شهر و بهره برداری ویژه خواهد کرد.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان در مورد ارزیابی از توان کنشگران و کارشناسان شهر اصفهان برای مشارکت در این طرح نیز تصریح کرد: در مورد توان مردم و کارشناسان شهر اصفهان هیچ تردیدی وجود ندارد. این افراد هم اکنون نیز نماینده های خوبی برای اصفهان هستند و توسعه روابط اصفهان با سایر شهرهای دنیا را سبب ساز شده اند.

خسروی با اشاره به لزوم توجه مدیریت شهری برای برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای شهروند دیپلمات ها در راستای نمایندگی شهر اصفهان اظهار کرد: یقینا تیم ما نیز نیاز به ورزیدگی دارد و مدیریت شهری باید در حمایت و تعامل با شهروند دیپلمات ها کارآزموده و ورزیده شود تا بتواند تعامل خوبی با شهروندان و کنشگران بین المللی برقرار کند.  

وی افزود: در طرح «شهروند دیپلمات» با مدیریت مطلوبی که اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری داشته است، به خوبی توانسته است همکاری دستگاه های ذی نفع در حوزه های روابط خارجه، دستگاه های امنیتی، دانشگاهی و تجاری را جلب کند.  

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: این طرح بعد از رایزنی گسترده با همه دستگاه ها و واحدها اطلاع رسانی و اجرایی شد و می توان این اقدام را مثال خوبی از مدیریت واحد شهری در اجرای یک پروژه بسیار مهم و حیاتی دانست.    کد محتوا 27399

برچسب ها