اجرای برنامه‌های تجدید حیات شهری در اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: اجرای سیاست‌های بازآفرینی شهری و برنامه‌های تجدید حیات شهری با هدف تجدید حیات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، محیطی و کالبدی مورد توجه مدیریت شهری اصفهان است.

سیداحمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: تجدید حیات اجتماعی و فرهنگی در واقع به حداقل رساندن جرایم و خشونت، فراهم کردن خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، کاهش کج‌روی های فرهنگی، تقویت اجتماعات خرد، تأکید بر توانمندسازی اجتماعات است.

وی تصریح کرد: تجدید حیات اقتصادی به معنی جذب سرمایه‌های داخلی، تشویق به خود اشتغالی، ایجاد شغل‌های موقت و پاره وقت، بهبود آموزش و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای، کاهش هزینه‌های زندگی است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به موضوع تجدید حیات محیطی، افزود: این رهیافت بر پایداری منابع محیطی تأکید خاصی دارد و این امر از طریق ایجاد پایداری در ابعاد مختلف سیستم شهری تحقق می‌یابد.

وی ادامه داد: تجدید حیات کالبدی شامل: واحدهای مسکونی فرسوده، قطع‌های زمین خالی، کارخانه‌های متروکه و مراکز شهری فرسوده، علائم ناتوانی شهر در تطبیق با تحول‌های سریع اقتصادی و اجتماعی است.

حسینی‌نیا در خصوص اهم اقدامات انجام شده طی یکسال اخیر، گفت: راه‌اندازی و فعالیت دفاتر مشارکت و بازآفرینی در محلات بافت ناکارآمد، برگزاری دوره آموزشی تربیت نیروی متخصص دفاتر تسهیلگری، جذب اعتبارات دولتی جهت اجرایی شدن پروژه‌های بازآفرینی، اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بررسی و تحلیل سرانه خدماتی در بافت ناکارآمد شهر اصفهان از جمله این اقدامات به شمار می‌آید.

وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر تسهیل‌گری و خدمات نوسازی بافت ناکارآمد محله شاهد اظهار کرد: محله شاهد یکی از محلات قدیمی اصفهان که سابقه سکونت در آن به یکصد سال گذشته بر می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه محله شاهد در منطقه هفت قرار گرفته و محلات پیرامون آن از سمت شمال شیخ اشراق، از سمت غرب فروردین و از سمت شرق پوریای ولی و مولوی است، ادامه داد: جمعیت ساکن در منطقه هفت ۱۶۸ هزار و ۷۳۲ نفر برآورده شده است که این تعداد در مقایسه با مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان در رتبه پنجم قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تراکم جمعیتی در محله شاهد بر اساس آمار سال ۱۳۹۵، ۲۲۲ نفر در هکتار و سهم محله شاهد از بافت فرسوده در منطقه هفت ۳۶ درصد و مساحت محله از کل منطقه ۴.۵ درصد است.

حسینی‌نیا با اشاره به خدمات خانه مشارکت و بازآفرینی محله شاهد، خاطرنشان کرد: نیازسنجی مشارکتی از ساکنان و کمک به تهیه طرحی بهتر برای توسعه آینده محله، انتقال خواسته‌های ساکنان به مدیریت شهری، بسترسازی جهت شکل گیری نهاد محلی گروه بهسازان محله و ادامه فعالیت آن در سالیان آینده، تشکیل گروه‌های مردمی در راستای تهیه برنامه بازآفرینی محله، ارائه راهنمایی فنی و طرح‌های پیشنهادی به مردم جهت بررسی رد یا قبول آنها، راهنمایی ساکنان در بهسازی و نوسازی بهتر خانه‌های خود و کمک به گروه‌های مردمی برای یادگیری و ارتقا توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی ساکنان محله از جمله این خدمات بوده است.کد محتوا 27330

برچسب ها