دکتر نوروزی، شهردار اصفهان با انتشار توئیتی، ثبت جهانی هنر نگارگری (مینیاتور) در فهرست میراث جهانی ناملموس را از اصفهان به عنوان مهم‌ترین خاستگاه و جایگاه این هنر به ایرانیان و جهانیان تبریک گفت

جهانشهر اصفهان شهره به نگاهبانی از هنرهای ایرانی است و به عنوان مهمترین خاستگاه و جایگاه مینیاتور، شهره جهانیان است. ثبت جهانی هنر نگارگری(مینیاتور) در فهرست میراث جهانی ناملموس بشری را به ایرانیان و جهانیان تبریک می گوییم. کد محتوا 26728

برچسب ها

تازه ترین نقل قول ها