ارتقای موقعیت جهانی کلانشهرها با استفاده از دیپلماسی شهری

استادیار و دکترای جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: کلانشهرها از طریق دیپلماسی شهری با بهره‌مندی از فرصت‌ها و مزایای جهانی شدن، می‌توانند در راستای ارتقای موقعیت جهانی گام بردارند.

مرتضی قورچی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: از جمله شاخص‌ها برای حکمرانی جهانی بکارگیری و حضور نهادها، سازمان‌ها و نظام‌های بین‌المللی در حل مسائل جهانی، توجه به ارزش‌ها، هنجارها و قوانین بین‌المللی نظیر حقوق بشر و قواعد حقوق بین‌الملل، استفاده از بازیگران اعم از دولتی و غیردولتی در حل مسائل جهانی و همکاری بین طرف‌های درگیر مسائل جهانی است.

وی با بیان اینکه کلانشهرها می‌توانند سهم بسزایی در حکمرانی جهانی داشته باشند، تصریح کرد: در واقع کلانشهرها با ابزار دیپلماسی شهری، می‌توانند در نهادها، انجمن‌ها و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی نقش کلیدی داشته باشند.

استادیار و دکترای جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی تهران ادامه داد: امروزه فلسفه و هدف اصلی این گونه سازمان‌ها و انجمن‌های تخصصی بین‌المللی این است که کشورها و کلانشهرها بتوانند از طریق همکاری و مشارکت در عرصه بین‌المللی علاوه بر بهره‌مندی از فرصت‌های جهانی شدن در مورد رفع چالش و حل مشکلات پیش روی جوامع انسانی هم نقش مؤثری داشته باشند.

وی تاکید کرد: به همین میزان که کلانشهرها از طریق دیپلماسی شهری با بهره‌مندی از فرصت‌ها و مزایای جهانی شدن، می‌تواند جهت ارتقای موقعیت جهانی استفاده کند، به همین میزان نیز می‌تواند با ایفای نقش در شناسایی و مدیریت چالش‌ها و مشکلات جهانی، برای تثبیت و ارتقای موقعیت خود استفاده کند.

قورچی با بیان اینکه میزان همکاری و مشارکت شهرها به لحاظ کمی و کیفی در قالب سازمان‌های بین‌المللی و همچنین همکاری‌های شهر با شهر در تعیین جایگاه شهرها در حکمرانی جهانی نقش کلیدی دارد، گفت: یکی از عناصر اصلی تأثیرگذار در حکمرانی جهانی، سازمان‌های بین‌المللی به خصوص سازمان تخصصی بین‌المللی است.

وی افزود: به عبارتی کشورها و شهرها با عضویت و مشارکت در تصمیمات سازمان‌های بین المللی می‌توانند جایگاهی را برای حکمرانی جهانی داشته باشند.

استادیار و دکترای جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی تهران در تعریف دیپلماسی شهری، گفت: دیپلماسی شهری به ابزار حکومت‌های محلی و انجمن‌های وابسته به آنها گفته می‌شود که در مواقعی که حکومت‌های محلی در حالت کشمکش و تنش به سر می‌برند یا می‌خواهند در مورد چالش‌های مشترک و فرصت‌های موجود به تعاملات بین المللی بپردازند، کمک می‌کند تا از طریق گفتگو و مذاکره، راه‌های همکاری‌های بین‌المللی شهر با شهر را فراهم کنند و زمینه محیطی آرام و صلح‌آمیز را برای شهروندان خود مهیا کنند.

وی اظهار کرد: دیپلماسی شهری به معنای تمرکززدایی از مدیریت روابط بین‌الملل و نقش آفرینی نمایندگان شهرها و مقامات محلی به عنوان بازیگران کلیدی تعاملات بین المللی در مورد موضوعاتی که ارتباط مستقیم با شهروندان دارد دلالت می‌کند.

قورچی با بیان اینکه دیپلماسی شهری با ایجاد و تشکیل دولت محلی نمود پیدا می‌کند و در سه مرحله قبل از جنگ و کشمکش، در حین جنگ و بعد از جنگ ایفای نقش می‌کند، خاطرنشان کرد: دیپلماسی شهری بدون حکومت محلی نمی‌تواند رسالت اصلی خود را که خدمت رسانی به شهروندان محلی است به انجام برساند.کد محتوا 24541

برچسب ها