پیشرفت 40 درصدی خیابان های بهشت و کوهانستان/ بهره برداری از خیابان بهستان تا کمتر از یک ماه دیگر

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان گفت: خیابان های بهشت و کوهانستان که بخشی از گره های ترافیکی منطقه 9 را باز می کند، تاکنون هرکدام بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علیرضا رفیعی با اشاره به پیشرفت خیابان های بهشت و کوهانستان که از پروژه های ترافیکی در دست اجرا در منطقه 9 است، اظهار کرد: احداث خیابان بهشت تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه هزینه های اجرا و آزادسازی این طرح بیش از 289 میلیارد ریال است، ادامه داد: فاز سوم خیابان بهشت حدفاصل خیابان آتشگاه و شهید اشرفی قرار دارد و می تواند یکی از گره های ترافیکی سطح منطقه را باز کند. 

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان همچنین در مورد احداث خیابان 20 متری ورودی محله کوهانستان اظهار کرد: این طرح نیز بیش از 43 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای آزادسازی و احداث آن 299 میلیارد ریال هزینه صرف می شود.

وی در مورد خیابان بهستان که به موازات خیابان شهید اشرفی اصفهانی و خیابان آتشگاه ساخته شده است، گفت: این پروژه تکمیل شده و در نظر داریم در نهم آذرماه سال جاری این طرح را به صورت رسمی افتتاح کرده و در اختیار شهروندان قرار دهیم.

رفیعی هزینه های اجرا و آزادسازی این خیابان را نیز بیش از 163 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این خیابان درختان به کاشته می شود تا نام خیابان با پوشش گیاهی آن تناسب داشته باشد.کد محتوا 23780

برچسب ها