شهرها برای تجدید حیات باید آزمایش خلاقیت را پشت سر بگذارند

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: برای تجدید حیات و رقابتی بودن، شهرها باید آزمایش خلاقیت را پشت سر بگذارند.

سید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: طبقه خلاق از افرادی تشکیل شده است که در علم و مهندسی، معماری و طراحی، آموزش، موسیقی و سرگرمی کار می‌کنند که عملکرد اقتصادی آنها از آفرینش ایده‌های جدید، فناوری‌ها و محتواهای خلاقانه است.

وی با بیان اینکه ارزش طبقه خلاق مربوط به فردیت، شایستگی، تنوع و باز بودن است، افزود: این طبقه پویایی‌های اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی به خصوص در شهر را ایجاد می‌کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه خلاقیت شهرها به عوامل متعددی مشتمل بر آزاد بودن تنوع، سطح مدارا و همزیستی صلح‌آمیز تفاوت‌ها در جامعه نسبت داده می‌شود، گفت: سطوح نوآوری فناورانه و جمعیت خلاق و نوآور، تأثیر مستقیمی روی خلاقیت و توسعه شهر دارد.

وی خاطرنشان کرد: از شهرهایی که با زیرساخت مناسب و تولید اقتصادی رقابتی، محیطی نوآورانه را ایجاد کرده و برای آموزش و پرورش فکری، پژوهش و آفرینش فرهنگی سرمایه‌گذاری می‌کنند، تحت عنوان شهرهای خلاق، شهرهای هوشمند، شهرهای خلاق فرهنگی، شهرهای فرصت، شهرهای جهانی، شهرهای خلاق جهانی، شهرهای نوآورانه، مراکز خلاق، شهرهای مملو از دانش و نوآوری و جهان شهر جدید یاد می‌شود.

حسینی‌نیا ادامه داد: در این گونه شهرها خلاقیت و کارآمدی وجود دارد و به عنوان تجلی کامل شهرهای مدرن عمل می‌کنند؛ آنها یک فضای فرهنگی و طراحی شهری دیدنی و جدید را ایجاد کرده و آشکار می‌کنند که گاهی اوقات به عنوان خوشه‌های نامطلوب به نظر می‌رسند، اما تراکم آنها مزایای مستمرتری نسبت به جنبه تاریک انباشت شهری ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه تعدادی از پژوهشگران اعتقاد دارند که مفهوم شهر خلاق گسترده‌تر از اقتصاد خلاق و طبقه خلاق است و مؤلفه‌های بیشتری دارد، گفت: تصور آنها از طبقه خلاق گسترده‌تر است که این فقط به دنیای هنر محدود نمی‌شود، بلکه شامل تمام کسانی است که با یک روش مبتکرانه با مشکلات روبرو می‌شوند، خواه یک دستیار اجتماعی، تاجر، مهندس، دانشمند یا کارمند دولتی باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: در نتیجه جهانی‌سازی به خصوص گذار پساصنعتی، شهرها به دنبال مدل‌ها و راه حل‌های مسائل شهری برای برآورده کردن انتظارات مردم و الزامات توسعه پایدار هستند.

وی با بیان اینکه برای تجدید حیات و رقابتی بودن، شهرها باید آزمایش خلاقیت را پشت سر بگذارند، افزود: برای بازآفرینی بافت شهری و اقتصاد، لذت بردن از شهرت و برند خود و افزایش بودجه برای تحول پویا، نباید به چشم اندازهای ساده مکانیسم‌های رشد اقتصادی بسنده کنند.

حسینی‌نیا گفت: در این میان شهرها می‌توانند از زیرساخت‌های سخت ساختمان‌ها و فضاهای ارتباطاتی بهره ببرند و منابع خلاق موجود در اجتماعات شهری را درگیر کنند، به این معنا که به خلاقیت‌های چشمگیر نویسندگان، مجریان پروژه، مدیران کسب و کار فرهنگی، کارآفرینان در صنایع خلاق (هنرها، رسانه‌ها، فناوری اطلاعات، معماری، طراحی و سایر زمینه‌هایی که دارای تأثیر اقتصادی روشنی و همچنین پتانسیل بازآفرینی به عنوان حامل تصویر و هویت فرهنگی است) توجه کنند.کد محتوا 23252

برچسب ها