نامگذاری معابر و کوچه باغ‌های ناژوان با اسامی قدیمی

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: با هدف احیای هویت اصیل ناژوان و با همراهی کشاورزان و ساکنان این محدوده، کوچه باغ‌ها و معابر آن با نام‌های اصیل و قدیمی صحراها و باغات ناژوان نامگذاری می‎شود.

سید رسول هاشمیان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: هدف اصلی از نامگذاری معابر و کوچه باغ‌ها، تسهیل دسترسی‌هاو مباحث هویتی است و برای یک حرکت به سوی احیای هویت و خاطرات محلات ناژوان است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به توجه به لزوم جلب رضایت مردم و ساکنان ناژوان، گفت: قطعاً احیای نام‌های قدیمی و با اصالت این محلات در کوچه باغ‌ها و معابر ناژوان به افزایش رضایت همه اهالی و ساکنین ناژوان منجر خواهد شد.

وی گفت: وجود معابر جذاب و تاریخی کوچه باغ‌های ناژوان در دل زندگی شهری امروز غنیمتی است که باید با هر قیمتی حفظ کرد.

هاشمیان با اشاره به فراموش شدن تدریجی هویت تاریخی اصفهان از سوی نسل جوان، تصریح کرد: باید فرهنگ اصیل اصفهان با زنده و برجسته کردن این اسامی برای همه مردم و گردشگران نشان داده شود.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم یک محله تاریخی را از گم شدن در دل شهرنشینی مصون نگاه داریم تنها گزینه کاربردی، حفظ تاریخ و ریشه‌های اصلی فرهنگ آن محل است.کد محتوا 23177

برچسب ها