پیام محمد عیدی در پی درگذشت محمدرضا شجریان

معاون فرهنگی شهردار اصفهان در پیامی درگذشت محمدرضا شجریان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، در متن پیام محمد عیدی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان آمده است:

پرواز را بهانه مکن استاد. "پرواز را بهانه مکن استاد، حالا که وقت کوچ پرستو نیست صبح است چشم پنجره را بگشا، اینجا به جز سکوت هیاهو نیست شال سیاه رخت عزا، مجلس، دیگر محرم از همه سو جاریست بازار نوحه داغ شد از این غم، شعر شکسته وقت عزاداریست چیزی نمانده بود که برخیزی، شاگردها مقابل در بودند مشتاق یک تبسم شیرینت، دلتنگ یک سلام بودند برخیز مرد نام تو بالاییست، پژمان دیریست که دریایست قلبت اگرچه خسته پرازشعراست، چشمت اگرچه بسته تماشاییست"کد محتوا 20461

برچسب ها