معرفی و مروری بر فعالیت های منطقه 10 شهرداری اصفهان در سال 1398 (قسمت دوم)

در این قسمت از مجموعه پنح قسمتی با پروژه های بهره برداری شده منطقه آشنا میگردیمکد محتوا 20348

برچسب ها