معرفی و مروری بر فعالیت های منطقه 10 شهرداری اصفهان در سال 1398 (قسمت اول)

در قسمت اول این مجموعه 5 قسمتی با منطقه 10 شهرداری اصفهان آشنا میشویمکد محتوا 20347

برچسب ها