طرح الحاق سه پهنه به اصفهان باید در سه مرجع بالادست بررسی شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح الحاق پینارت، کردآباد و جی شیر به منطقه چهار شهرداری اصفهان باید به تصویب کمیسیون ماده ۵، شورای برنامه ریزی استان اصفهان و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برسد.

کوروش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ايمنا با بیان اینکه تصویب نهایی طرح الحاق پینارت، کردآباد و جی شیر به منطقه چهار دوسال زمان می برد، اظهار کرد: شهرداری با تصویب مصوبه شورای شهر م‌ تواند این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ماده ۵ ارائه دهد و در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد.

وی با بیان اینکه باید مطالعات کافی بر روی الحاق این سه پهنه به منطقه چهار شهرداری اصفهان انجام شود، ادامه داد: منطقه چهاراصفهان پهنه ها وظرفیت های لازم برای درآمد زایی را دارد و نمی توان این محله ها را بدون مطالعه کافی در همه زمینه ها به شهر الحاق کرد چرا که در این صورت جلوگیری از تبعات اجتماعی و فرهنگی آن سخت خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: ضروری است تمهیدات لازم برای الحاق محله‌های جدید تا قبل از الحاق در نظر گرفته شود این در حالی است که هم اکنون باآسیب های اجتماعی در حواشی شهر اصفهان مواجه هستیم و این نکته لزوم ساماندهی شهر را قبل از الحاق منطقه جدید یادآوری می کند.

وی گفت: منطقه چهار شهر اصفهان حدود ۷۶ هکتار بافت فرسوده دارد بنابراین در ابتدا باید ساماندهی مناسب برای این منطقه از شهر اصفهان انجام شود تا  امکان ارائه خدمات مورد نیاز به مناطق الحاق شده وجود داشته باشد.

 به گفته محمدی اگراین اقدام با برنامه ریزی دقیق انجام نشود ساخت و سازهای نامناسب، سکونت ارزان و مشکلات اجتماعی گریبانگیر این ناحیه از شهر می شود .

وی افزود: سه پهنه جی شیر، پینارت و کردآباد مکانی ارزان قیمت برای مهاجرانی است که در بدنه شهر جذب شده و چنانچه این  توزیع متناسب خدمات به درستی انجام نگیرد با جمعیتی روبه رو می شویم که حس تعلقی به شهری که در آن ساکن هستند، ندارند.

 این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود:  برای رشد و الحاق یک منطقه نیازمند انجام مطالعات دقیقی هستیم. این مطالعات باید در همه زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی انجام گیرد و اصول شهرسازی در آن رعایت شود.

محمدی درباره لزوم اختصاص خدمات به روستاهای مجاور منطقه چهار اصفهان گفت: صفهان شهری مهاجر پذیر است و در طول سه دهه اخیر بیشترین میزان مهاجران در سطح کشور به خود اختصاص داده است. البته جذب مهاجر جنبه‌های مثبتی نیز دارد اما چنانچه مدیریت متناسب در این زمینه انجام نگیرد تبعات و آسیب های اجتماعی در پی خواهد داشت. شورای برنامه ریزی استان اصفهان در سال ۸۵ مصوباتی را در زمینه ارائه خدمات به محلات منفصل داشته است که براساس آن خدماتی به روستاهای مجاور در منطقه پینارت و روشن دشت ارائه شد؛ بنابراین مانع قانونی برای ارائه خدمات به مردم ۱۱ محله متصل خوراسگان و ۹ محله منفصل شهر اصفهان نداریم.

البته این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد نظر اکثریت شورا بنا بر اصل دموکراسی در مرحله اول تصویب و به کمیسیون ماده پنج ارائه می شود.

محمدی با اشاره به اینکه شهرها باید به صورت عمودی رشد کنند، گفت: رشد و توسعه افقی شهرها میزان دسترسی ها را کاهش می‌دهد و بار اقتصادی و مالی را به شهر تحمیل می کند.کد محتوا 19875

برچسب ها