طرح اجرایی محله حرعاملی مشهد بازنگری شد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد از برنامه ریزی برای رفع مسائل و مشکلات طرح بازآفرینی بافت محله حرعاملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بتول گندمی پس از بازدید از محله حرعاملی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "با توجه به نارضایتی مردم از اقدامات گذشته و وسعت زیاد مداخلات، طرح اجرایی محله "حرعاملی" بازنگری شده و در دستور کار کمیسیون ماده پنج برای تصویب قرار دارد. در طرح جدید کاهش سطح مداخله در بافت و محدود کردن مداخلات به محور ۷۰۰ متری عامل در دستور کار قرار گرفته است که با طرح جدید، سطح مداخله در محور عامل از ۶۱ هکتار به هفت هکتار کاهش پیدا می‌کند.

فاصله بین این کاهش از ۶۱ به هفت هکتار بر عهده خود مردم گذاشته شده تا با بسته‌های تشویقی و مساعدت‌هایی که در این خصوص پیش بینی خواهد شد این بافت بازآفرینی شود.

بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی املاک که در محور عامل وجود داشته است مشکلشان حل شده و مالکینی که با شهرداری دچار مشکل بودند بخشی از تعارضاتشان مرتفع شده است و الباقی آن‌ها نیز نیاز به کار حقوقی بیشتری دارد که قابل حل است و انجام تملکات تکمیلی نیز در حال اقدام است.

بهسازی و زیبا سازی موقت زمین‌هایی که شهرداری تملک کرده و سال‌ها بدون استفاده و متروکه مانده از دیگر اقدامات بوده، این موضوع برای ساکنین این بافت مشکلات متعددی را ایجاد کرده بود.

همچنین به دلیل شرایط ایجاد شده برخی نقاط نیاز به ایمن سازی داشته که در حال فنس کشی است تا زمانی که اجرای پروژه در آن‌ها آغاز شود.

انجام مطالعات و طراحی دو پروژه در محور عامل که یکی از آن‌ها مرتبط با یک گودبرداری قدیمی که سال‌ها در این بافت رها بوده و برای محله ظرفیت ایجاد خطر داشته است و پروژه‌ای پیش بینی گشته که روی آن اجرا شود. مطالعات و طراحی آن در حال انجام است و در آینده عملیاتی خواهد شد."کد محتوا 19770

برچسب ها