توسعه متوازن شهر با برنامه اصفهان ۱۴۰۰

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: در برنامه اصفهان۱۴۰۰پیرامون ساخت و سازها و معماری شهری هدف مهمی با عنوان «توسعه متوازن شهر و بهبود خدمات و زیرساخت‌های سازگار با محیط زیست» وجود دارد.

سعید فردانی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهارکرد: بر اساس هدف مهم توسعه متوازن شهر در برنامه اصفهان ۱۴۰۰ ساخت و سازهای سازگار با محیط‌زیست مطرح و در چند بُعد تقسیم شده است؛ یکی از ابعاد مطرح شده، بازآفرینی بافت‌های ارزشمند با رویکرد معماری ایرانی- اسلامی است که اولویت ویژه‌ای در شهر اصفهان دارد.

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: ارتقاء کیفی بافت شهری با تقویت مرکز محلات و افزایش حس تعلق شهروندان همچنین تسری رویکرد مدیریت انرژی به عنوان دیگر ابعاد مهم جزء اولویت‌های برنامه اصفهان۱۴۰۰ است.

وی با بیان اینکه تسری معماری ایرانی - اسلامی در ساخت و سازهای خاص شهری در برنامه اصفهان۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این اساس اگر شهرداری قصد ساخت فرهنگسرا، سالن اجتماعات و یا هر سازه دیگری داشته باشد، معماری آن باید با این رویکرد مطابقت کند.

فردانی با اشاره به چشم‌انداز معماری اصفهان۱۴۰۰، افزود: مهمترین موضوع این چشم‌انداز معماری اصفهان و معماری ایرانی - اسلامی با استفاده از مصالح مشخص و همگون با اقلیم شهر در ساختمان‌ها است؛ همچنین در این چشم‌انداز، حتی رنگ، طرح و معماری ساختمان‌های شهر به ویژه در ساختمان‌های شهری نیز بسیار اهمیت دارد و باید متناسب با هویت ایرانی - اسلامی باشد.  

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با اشاره به اولویت‌های برنامه اصفهان ۱۴۰۰ گفت: با توجه به معضلات شهر اصفهان، کاهش آلودگی هوا با تمرکز بر افزایش جذابیت و کیفیت‌های سیستم‌های حمل و نقل عمومی در کنار مدیریت تقاضای سفر، توجه به مدیریت هوشمند فضای سبز و اجرای طرح‌های محرک توسعه برای نوسازی و بهسازی بافت فرسوده به عنوان اولویت‌های برنامه اصفهان۱۴۰۰ مطرح است.

فردانی با بیان اینکه در برنامه راهبردی اصفهان۱۴۰۰ در سطح راهبردی چهار هدف و ۹ سیاست کلان، ‌شش ارزش کلیدی، ۲۲ هدف خرد و ۴۳ راهبرد مطرح شده است، افزود: جهت‌گیری برنامه چنین بوده که تا حد امکان از برنامه‌ریزی سازمانی به سمت برنامه‌ریزی بر اساس نتایج و پیامدها حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برنامه اصفهان۱۴۰۰ بر اساس دو رویکرد هدف سو و مشکل سو و با تاکید بر سه رکن شهر، شهروندان و مدیریت شهری تدوین شده،  همچنین در فرایند برنامه‌ریزی پیشرفت شهر و تحول شهرداری و حرکت از برنامه‌ریزی سازمانی به سمت برنامه‌ریزی بر اساس نتایج و پیامدها مد نظر بوده است.کد محتوا 19568

برچسب ها