اختصاص ۷۵ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های محرک توسعه در اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: بودجه حوزه شهرسازی از رقم ۱۱۹ میلیارد تومان در سال گذشته با رشد ۷۱ درصدی به ۲۰۳ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

سید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، با اشاره به پروژه‌های شهرسازی و ردیف بودجه‌های آن در سال گذشته اظهار کرد: برای اجرای پروژه‌های مناسب سازی چهار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود که این رقم امسال با ۲۱ درصد افزایش به پنج میلیارد تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: در بودجه سال گذشته جهت بازگشایی گلوگاه‌ها ۳۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود که در سال جاری این رقم به ۲۷ میلیارد تومان کاهش یافته است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: امسال برای اجرای پروژه‌های محرک توسعه ۷۵ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

وی از افزایش ۱۲ درصدی اعتبارات دفاتر تسهیلگری خبر داد و افزود: سال گذشته برای راه‌اندازی دفاتر تسهیلگری ۱.۳ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته بود که این رقم در سال جاری به ۱.۵ میلیارد تومان افزایش یافت.

حسینی‌نیا با بیان اینکه سال ۹۸ برای اجرای پروژه‌های پیرایش شهری ۱۵ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده بود، گفت: این رقم به ۳۵ میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش یافته و شاهد ۶۷ درصد رشد تخصیص اعتبار در این بخش هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های پیرایش شهری مناطق پانزده گانه شهر ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای پیرایش چهارباغ ۱۰ میلیارد تومان در ردیف احیای چهارباغ دیده شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به افزایش بودجه شهر دوستدار کودک، اظهار کرد: بودجه ۱.۵ میلیارد تومانی سال گذشته بخش عمرانی و برنامه‌های ترویجی دوستدار کودک با ۶۷ درصد افزایش به سه میلیارد تومان در سال‌ جاری رسیده است.

وی ادامه داد: بودجه سال ۹۹ شامل یک و نیم میلیارد تومان عمرانی و یک و نیم میلیارد تومان برنامه‌های ترویجی است که در بودجه جاری شهرداری مرکزی دیده شده است.

حسینی‌نیا تصریح کرد: برای انجام سایر موارد در حوزه شهرسازی بودجه ۲۲ میلیارد تومانی سال گذشته به ۲۵ میلیارد تومان در سال‌جاری رسیده و ۱۴ درصد رشد داشته است.کد محتوا 19471

برچسب ها