تکریم و معارفه رئیس اداره شهرسازی منطقه 2 شهرداری اصفهان برگزار شد

با حضور مهندس عسکرپور مدیرکل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی و همچنین مهندس پسندی رئیس اداره ضوابط شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری  شهرداری اصفهان رئیس جدید اداره شهرسازی منطقه دو شهرداری اصفهان معرفی شد. در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد مهندس حمصیان در زمان تصدی این سمت، مهندس نکوکار به عنوان رئیس جدید این اداره در منطقه دو معرفی شد.کد محتوا 19440

برچسب ها