آمدن جشنواره، آمدنی است که در آن ماندگاری هست

علی قاسم زاده، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در گفتگو با ایمنا در مورد استقبال مردم، ماندگاری جشنواره و کیفیت فیلم های این دوره سخن گفت.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در گفتگو با ايمنا در مورد برپایی جشن پروانه ها به جای مراسم افتتاحیه گفت: تفاوت افتتاحیۀ امسال با سال های گذشته در کودکانه بودن آن بود و این حس خوبی دارد و نوید تخصصی تر شدن جشنواره را می دهد.

علی قاسم زاده در خصوص مشارکت مردم در جشنواره اظهار داشت: خوشبختانه استقبال از جشنواره خیلی خوب بوده و با توجه به ظرفیت سالن می دیدم که بیش از ۲۰۰۰ نفر شرکت کرده اند و این نشاگر این مسئله است که مردم اصفهان به جشنواره انس و علقه دارند.

وی ادامه داد: آمدن جشنواره، آمدنی است که در آن ماندگاری هست و طبق قول و قراری که با تهران داشتیم و تفاهمی که ایجاد شده می توان این امید را داشت که جشنواره دائما در اصفهان برگزار شود.  

قاسم زاده در پایان با اشاره به ویژگی های سی امین دورۀ جشنوارۀ فیلم کودک و نوجوان اصفهان گفت: سعی شده که امسال تمرکز بر کار فنی و حرفه ای باشد و از حواشی کم کرده ایم تا بچه ها روی فیلم دیدن متمرکز شوند، چون قرار است که سینمای کودک زنده شود و لازمۀ این کار این است که رابطۀ کودک با سینما خوب شود و نویدی که بنیاد فارابی داده نیز حاکی از آن است که تعداد کمی و کیفی فیلم ها بیشتر شده و تنوع آن نیز گسترده تر شده و به نظر می رسد که این مزیت ها این دوره را نسبت به دوره های قبل متمایز کرده است.کد محتوا 18876

برچسب ها